SPROGVASK, KORREKTURLÆSNING OG REDIGERING”Sprogvask” / litterær bearbejdelse

Textværket har mange års erfaring i gedigen sprogvask af videnskabelige afhandlinger og øvrige skriftlige eksamensopgaver. Gør det indforståede alment og læsevenligt og få et professionelt blik udefra på dit arbejdes fremtrædelsesform med en grundig litterær bearbejdelse – og få en højere vurdering/ karakter!


Korrekturlæsning

Textværket er kendt for seriøs og skudsikker korrekturlæsning; også af akademiske opgaver på højt niveau. Alt fra Ph.D.-afhandlinger til annoncetekster kommer under kyndig behandling.

Vil du signalere kvalitet og seriøsitet og tale fejlfrit med vægt, når du skal kommunikere skriftligt, så alliér dig med den professionelle korrekturlæser.


Redigering

Textværket påtager sig i forlængelse af korrektur og/eller sprogvask også indholdsmæssige redigeringsopgaver efter aftale.


Oversættelse

Har du brug for at få oversat dit abstract til engelsk - el.lign. mindre opgaver - klarer vi også det.


Konsulentbistand

Vil du hellere skrive selv, kan Textværkets konsulentbistand tilbyde forskellige niveauer af sparring og yde værdifuld supervision og rådgivning før og under processen.