DEN PROFESSIONELLE TEKST - HVORFOR?

At skrive er først og fremmest et håndværk. Man må kende sit fag, sine virkemidler og udtryksformer for at kunne skabe mening. At skrive er også en kreativ proces. Men først når man mestrer sproget og værktøjet, får kreativiteten en fast form at udfolde sig i. Al kommunikation er svær - forstået på den måde, at kommunikation forudsætter en mængde uskrevne spilleregler, der ikke må overses, hvis man vil have sit budskab frem og modtaget på den rigtige måde. Derfor er det en god idé at konsultere en professionel tekstforfatter, hvis man har noget på hjerte, der skal formidles skriftligt.

Den professionelle tekst tager såvidt muligt højde for alle de parametre, der gælder for netop din kommunikationssituation. Uanset om du sigter mod et manuskript, et kundebrev eller en sang, skal der et godt håndelag til for at ramme plet.

Du kan altid regne med, at Textværkets produktioner er både kreative og håndværksmæssigt i orden.