PRISER  -  vejledende
(1 normalside = 2000 anslag)
 
Manuskripter
   0-8 normalsider3500,- kr.
   8-15 normalsider5000,- kr.
   15-25 normalsider7500,- kr.
   25-50 normalsider10000,- kr.
   50-80 normalsider12500,- kr.
 
Bearbejdelse/omskrivning
   0-20 normalsider2000,- kr.
   20-50 normalsider3500,- kr.
   50-80 normalsider5000,- kr.
 
Sangtekster
   pr. stk.1500,- kr.
NB: v. musicals & libretto aftales individuel, samlet pris
 
Brødtekst til programmer, websider mm.
   pr. normalside750,- kr.
 
Anmeldelser
   pr. stk.1500,- kr.
 
Korrekturlæsning
   pr. time180,- kr.
 
Oversættelse (dansk / engelsk)
   pr. time350,- kr.
 
Konsulentbistand
   pr. time400,- kr.